Světci k nám hovoří...


blah. Hugo Faringdon či Cook, Jan Eynon a Jan Rugg

Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg

15. listopadu, připomínka
Postavení:opat a dva kněží - mučedníci OSB
Úmrtí:1539

ŽIVOTOPIS

V čele těchto tří benediktinských mučedníků Martyrologium Romanum dnes připomíná Huga s přezdívkou Cook. Příjmení Faringdon bylo udáváno podle místa původu. V roce 1520 byl zvolen opatem benediktinského kláštera v Readingu, vzdáleného 41 mil od Londýna. Na poloviční cestě leží hrad Windsor, jenž byl sídlem krále Jindřicha VIII. S ním se Hugo snažil být zadobře a ještě roku 1536 byl vůči němu loajální, i když si už král osoboval moc i nad církví v Anglii. Hugo se dosud domníval, že tím zachrání opatství. Když se ale po něm požadovala přísaha, že uznává Jindřicha VIII. za hlavu církve v Anglii místo papeže, jednoznačně odmítl. To už se asi začínalo jednat o potlačení mnišských řádů a zrušení opatství.

V létě r. 1539 byl opat Hugo uvězněn v londýnském Toweru a obviněn z velezrady. S ním byli odsouzeni i dva kněží z Readingu: Jan Eynon z farnosti sv. Jiljí a Jan Rugg, rovněž benediktin z opatství. Všichni tři byli za odmítnutí uznat papežské privilegium králi odsouzeni k pověšení, natažení a čtvrcení. Tato krutá poprava byla údajně vykonána u brány kláštera a opatství zrušeno ve prospěch koruny.

Blahořečeni byli 13. 5. 1895 papežem Lvem XIII. spolu s dalšími osmi mučedníky z Anglie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.