Světci k nám hovoří...


blah. Richard Whiting, Rogerius James a Jan Thorne

Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne

15. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci OSB
Úmrtí:1539

ŽIVOTOPIS

Zde je již druhá trojice blah. anglických mučedníků z téhož roku, které dnes připomíná martyrologium. Král Jindřich VIII. chtěl být v Anglii uznáván jako hlava církve místo papeže a kdo s tím nesouhlasil, byl odsouzen jako vlastizrádce k nejkrutější popravě.

V pozadí králova postoje bylo to, že papež mu odmítal zrušení manželství. Král o to žádal prakticky proto, že se mu narodila dcera, zalíbila se další žena nebo mu manželka porodila mu syna, který zemřel (král proto vystřídal šest manželek). Věrnost papeži a Božím zákonům u kněží a řeholníků se příčila jeho plánům a požadavkům anglické církve, v níž se viděl nejvyšší svrchovanou autoritou.

Richard Whiting se narodil kolem r. 1460 v Somersetu v Anglii. Studoval na univerzitě v Cambridge a byl řeholníkem. Kněžské svěcení přijal v roce 1501 a roku 1525 byl zvolen opatem benediktinského kláštera Glastonbury.

Další dva mučedníci byli kněží a řeholníci z téhož kláštera. Rogerius měl na starosti kostel, zajišťoval vše potřebné k bohoslužbám a Jan Thorne je uváděn jako pokladník či kustod opatství.

Všichni byli falešně obviněni ze zrady, spiknutí proti králi i svatokrádežného ukrytí bohoslužebných předmětů místo jejich odevzdání králi. Po opatově pověšení, natažení a čtvrcení byla jeho hlava vystavena u vchodu do kláštera.

Blahořečeni byli 13. 5. 1895 papežem Lvem XIII. spolu se třemi spolubratry z Reading (Hugem Cook, Janem Eynon, Janem Rugg) a dalšími dvěma mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.