Světci k nám hovoří...


blah. Gaius Coreanus

Caius Coreanus

15. listopadu, připomínka
Postavení:katecheta, mučedník
Úmrtí:1624

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1571 v Koreji, do které tehdy ještě neproniklo křesťanství. V mládí asi po sedm let žil asketicky v jedné jeskyni a věnoval se meditaci. Z důvodu jedné vize chtěl jít hledat pravdu o smyslu života přes moře. Poté byl s dalšími Korejci napaden Japonci, kteří ho zajali a on se pak dostal až do Meaco (asi k dnešnímu Kjóto). Někde se objevuje i zmínka, že po prodělání většího onemocnění prošel i budhistickým klášterem, ale hledaný vnitřní klid stále nikde nenacházel. Ke křesťanským pravdám se dostal až po setkání s jedním jezuitou, který mu poskytl všechna potřebná vysvětlení. Gaius Coreanus pak požádal o zapsání do katechumenátu, který prožíval s velkou horlivostí a po přijetí sv. křtu se připojil k jezuitům, aby se stal laickým katechetou.

Vynikal v konání skutků milosrdné lásky a jako pomocník misionářů působící i mezi malomocnými si vysloužil přezdívku Malý apoštol.

Za tvrdého pronásledování křesťanů v roce 1614 odcestoval až na Filipíny, ale roku 1616 byl už zpět a jako katecheta působil tajně v šíření evangelia. Navštěvoval přitom i některé křesťany ve vězení. V roce 1626 byl zatčen, a protože odmítl vzdát se šíření evangelia, byl asi po roce věznění odsouzen k trestu smrti pozvolným upálením zaživa. V Nagasaki ho připoutali řetězem k ohništi tak, aby mu oheň způsobil pomalé umírání za velkých bolestí.

Stal se prvním korejským mučedníkem a byl blahořečen 7. 5. 1867 papežem Piem IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Albertus Magnus, ep. Ratisbonen. et doctor Eccl. (1280); martyres Hippone XX (s. III./IV.); Gurias et Samonas (306); Felix de Nola (s. IV./V.); Maclovius seu Machutus (asi 640); Desiderius, ep. Cadurcen (655); Marinus et Anianus, m. in Bavaria (s. VII./VIII.); Sidonius, abbas (po r. 684); Fintanus, reclusus (asi 878); Leopoldus Pius (1136); Hugo Faringdon seu Cook, Ioannes Eynon et Ioannes Rugg (1539); Richardus Whiting, Rogerius James et Ioannes Thorne (1539); Lucia Broccadelli (1544); Caius Coreanus (1624); Rochus González et Alphonsus Rodríguez, presb. Soc. Iesu (1628); Iosephus Pignatelli (1811); Iosephus Mkasa Balikuddembé (1885); Maria a Passione /Helena/ de Chappotin de Neuville, virgo (1904); Raphael a Sancto Ioseph (Iosephus) Kalinowski (1907)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.