Světci k nám hovoří...


sv. Leokad a Lusor

Leocadius et Lusor

16. listopadu, připomínka
Postavení:laici
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Leokad se ke konci 3. století stal v Bourges v Galii (dnešní Francii) senátorem. Jako prvního kazatele křesťanské víry přijal ve svém městě biskupa Ursína (pam. 9. 11.), ač sám v té době byl ještě pohanem. Po konverzi věnoval Církvi svůj dům, aby po vysvěcení sloužil jako kostel. Biskup sem proto ještě před koncem 3. století přinesl relikvii s krví sv. Štěpána. S Leokadem je v martyrologiu připomínán i jeho syn Lusor, který zemřel jako novokřtěnec v bílém rouchu. Úmrtí obou světců je datováno do začátku 4. století.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Margarita de Hungaria (1093); Gertrudis Magna, virgo (asi 1302); Augustinus et Felicitas, m. Capuæ (asi 250); Leocadius et Lusor (s. IV.); Eucherius, ep. Lugdunen (449); Othmarus (759); Æmilianus, eremita (asi 767); Simeon, abbas (1141); Edmundus Rich (1240); Agnes, virgo (1253); Eduardus Osbaldeston (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.