Světci k nám hovoří...


blah. Simeon

Simeon, abbas

16. listopadu, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1141

ŽIVOTOPIS

Tento světec se narodil kolem roku 1080, žil a působil v italské diecézi Cava de' Tirreni v Kampáni. Toto město leží 10 km SZ od Salerma. U diecézního města, v části Corpo di Cava, se nachází „Abbazia territoriale della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni“ - benediktinské opatství Nejsvětější Trojice, založené sv. Alferiem (pam. 12. 4.) v roce 1011. Simeon se asi roku 1125 stal čtvrtým opatem. Vedl si velmi chvályhodně, v obtížných situacích dovedl správně odhadovat a konat vše potřebné. Je uváděný jako pomocník a ochránce dalšího opatství (současného Castrum Abbatis), kde pomohl s dostavbou kláštera po smrti tamního opata v r. 1124. Je zde pak zmiňována zvláště pomoc obyvatelům Castellabate. Proto později, 6. 4. 1963, byl prohlášen patronem tohoto města.

Zemřel po 16letém vedení kláštera a byl pohřben v úzké jeskyni "Arsicia" k ostatním opatům. Blahořečený byl 18. 5. 1928 papežem Piem XI. a jeho ostatky byly uloženy pod oltář sv. Benedikta.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Margarita de Hungaria (1093); Gertrudis Magna, virgo (asi 1302); Augustinus et Felicitas, m. Capuæ (asi 250); Leocadius et Lusor (s. IV.); Eucherius, ep. Lugdunen (449); Othmarus (759); Æmilianus, eremita (asi 767); Simeon, abbas (1141); Edmundus Rich (1240); Agnes, virgo (1253); Eduardus Osbaldeston (1594)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.