Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

martyres in Pal

19. února, připomínka
Úmrtí:507Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Barbatus (682); ep. Mediolanen (ca. 680); Conradus Confalonieri de Placentia (1351); Alvarus de Zamora (ca. 1430); (1184); Quodvultdeus (439); martyres in Pal (507); Georgius, monachus in Aquitania (ca. 877); Bonifatius, asceta (1260); Elisabeth Picenardi (1468); Iosephus Zaplata (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský