Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Jakub Benfatti
Iacobus Benfatti

19. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1332

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve druhé polovině 13. století v Mantově v Itálii do šlechtické rodiny. V rodném městě později vstoupil do dominikánského kláštera. V Paříži vystudoval teologii a přijal kněžské svěcení. Byl přítelem dominikánského představeného o. Mikuláše Boccasina, kterému byl rádcem za jeho následující kardinálské služby. V roce 1303 se Mikuláš Boccasino stal papežem Benediktem XI. a následujícího roku jmenoval Jakuba Benfatti biskupem Mantovy. Biskup Jakub je chválen pro ctnosti pravého pastýře, jako bdělý ochránce víry, úspěšně mírnící nenávist a spory. Vynikl skutky milosrdenství a byl nazýván „otcem chudých“. Martyrologium připomíná jeho láskyplnou pomoc zasaženým morovou epidemií. Zemřel po 28 letech biskupské služby. Papež Pius IX. schválil jeho kult 22. 9. 1859.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mechtildis (asi 1298); Abdias, propheta ; Maximus, m. in Cappadocia (asi s. III.); Severinus, Exsuperius et Felicianus (asi s. III.); Barlaam (asi 303); martyres virgines et viduæ XL (s. IV.); Eudo (asi 720); Simon, eremita (s. X.); Iacobus Benfatti (1332); Elisæus García et Alexander Planas Saurí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský