Světci k nám hovoří...


Elizeus García @

Elizeus García Used with permission of The Hagiography Circle

Alexandr Planas Saurí @

Alexandr Planas Saurí Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Elizeus García a Alexandr Planas Saurí

Elisæus García et Alexander Planas Saurí

19. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci SDB
Úmrtí:1936
Atributy:

ŽIVOTOPIS

Elizeus García se narodil 25.8. 1907 v El Manzano v Salamance ve Španělsku do farmářské rodiny. Později žil v El Campello, kde kvůli víře prožíval mnoho těžkosti. Rozhodl se stát salesiánem a v roce 1932 složil v Geroně řeholní sliby. Po nějaké době odešel do salesiánského semináře v Sant Vicent dels Horts v barcelonské provincii. Po vypuknutí občanské války se rozhodl setrvat u svěřených studentů do doby, než budou vyhnáni. Při pozdější návštěvě staršího salesiánského spolupracovníka Alexandra byl v tomto městě spolu s ním zajat i popraven.

Alexandr Planas Saurí se narodil 31.10. 1878 v Mataro u Barcelony ve Španělsku. Jeho přáním bylo stát se salesiánem, ale závažnou překážkou byla jeho hluchota. Stal se proto salesiánským spolupracovníkem a zaměstnancem semináře v Sant Vicenç dels Horts. Byl zde velmi oblíbený a respektovaný. Po rozpuštění semináře zde zůstal, aby dohlížel na budovu řádu a jím zanechaný majetek. Jeho přítel, bratr Elizeus García, ho zde dvakrát navštívil, ale při druhé návštěvě byli oba zajati a nakonec v Garraf 19.11. popraveni. Martyrologium o nich říká, že během pronásledování pro víru byli uznáni za hodné být spojeni s vykupitelskou obětí Ježíše Krista.

Blahořečeni byli v roce 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 mučedníků z období občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mechtildis (asi 1298); Abdias, propheta ; Maximus, m. in Cappadocia (asi s. III.); Severinus, Exsuperius et Felicianus (asi s. III.); Barlaam (asi 303); martyres virgines et viduæ XL (s. IV.); Eudo (asi 720); Simon, eremita (s. X.); Iacobus Benfatti (1332); Elisæus García et Alexander Planas Saurí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.