Světci k nám hovoří...


sv. Ananiáš

Ananias, m. in Perside

22. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:345

ŽIVOTOPIS

Jako věrný křesťan z perské Arbela byl Ananiáš v době pronásledování za vlády Sápura II. zajat. Na příkaz hlavního mága Ardisaga byl třikrát velmi krutě bičován a teprve až se kati domnívali, že již skonal, nechali ho na náměstí ležet. Za noci ho křesťané odnesli do domu, kde teprve v jejich přítomnosti odevzdal duši Bohu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cæcilia, virgo romana et m. (století neznámé); Philemon Colossensis (s. I); Ananias, m. in Perside (345); Benignus, ep. Mediolanen. (asi 470); Pragmatius (asi 517); Salvator Lilli et VII socii armeni: Cerun filius K'uraži, David filius Davidis, Ioannes Baldji K'adir filius Xodianin, Paulus filius Ieremiæ, Theodorus filius Davidis et Vardavar filius Dimbalac (1895); Thomas Reggio (1901); Petrus Ramirez Esqueda (1927); Elias (Iulianus) Torrijo Sánchez et Bertrandus (Franciscus) Lahoz Moliner (1936); Ferdinandus Maria Llovera Puigsech (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.