Světci k nám hovoří...


sv. Benignus

Benignus, ep. Mediolanen.

22. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 470

ŽIVOTOPIS

O jeho životě víme velmi málo. Vystudoval v Římě, v Miláně se stal biskupem asi roku 465 - před římskou synodou, která v tomto roce byla svolána papežem Hilariem na 19. 11. do baziliky Santa Maria Maggiore. Během svého působení obnovoval kostely, poničené za Odoakera. Velkou odvahu i rozvážnost ukázal při barbarských nájezdech. Po své smrti byl pohřben do baziliky sv. Simpliciána. Mezi Benignovými ostatky byla v roce 1582 nalezena pečeť, která podle Karela Boromejského patřila tomuto biskupovi.

V 17. století proběhl mezi rodinami Bossi a Bensi di Como spor o Benignově původu. Byl řešen u soudního dvora v Římě se závěrem, že patři (podle zmíněné pečeti) mezi předky rodiny Bossi. Vyobrazení sv. Benigna je dochované v kapli při farním chrámu Narození Panny Marie v Azzate z r. 1646 od Isidora Bianchi z Campione.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cæcilia, virgo romana et m. (století neznámé); Philemon Colossensis (s. I); Ananias, m. in Perside (345); Benignus, ep. Mediolanen. (asi 470); Pragmatius (asi 517); Salvator Lilli et VII socii armeni: Cerun filius K'uraži, David filius Davidis, Ioannes Baldji K'adir filius Xodianin, Paulus filius Ieremiæ, Theodorus filius Davidis et Vardavar filius Dimbalac (1895); Thomas Reggio (1901); Petrus Ramirez Esqueda (1927); Elias (Iulianus) Torrijo Sánchez et Bertrandus (Franciscus) Lahoz Moliner (1936); Ferdinandus Maria Llovera Puigsech (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.