Světci k nám hovoří...


sv. Pragmacius

Pragmatius

22. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 517

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium nám říká pouze to, že byl biskupem v Autun. Z jiných pramenů se dozvídáme, že 6. 9. 517 se účastnil synody v Epaone a pravděpodobně poměrně brzy po ní zemřel. Jeho ostatky pak byly uloženy v klášteře Saint-Andoche v Autun. Další spolehlivé zprávy se nám o něm nedochovaly.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cæcilia, virgo romana et m. (století neznámé); Philemon Colossensis (s. I); Ananias, m. in Perside (345); Benignus, ep. Mediolanen. (asi 470); Pragmatius (asi 517); Salvator Lilli et VII socii armeni: Cerun filius K'uraži, David filius Davidis, Ioannes Baldji K'adir filius Xodianin, Paulus filius Ieremiæ, Theodorus filius Davidis et Vardavar filius Dimbalac (1895); Thomas Reggio (1901); Petrus Ramirez Esqueda (1927); Elias (Iulianus) Torrijo Sánchez et Bertrandus (Franciscus) Lahoz Moliner (1936); Ferdinandus Maria Llovera Puigsech (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.