Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Petr Ramírez Esqueda

Petrus Ramirez Esqueda

22. listopadu, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1927

ŽIVOTOPIS

Narodil se 29. 4. 1887 v San Juan de los Lagos v Mexiku. Stal se knězem a věnoval se zvláště katechezi dětí. Založil různá centra vzdělávání, především katechetickou školu. Byl horlivým šiřitelem eucharistické úcty a během náboženského pronásledování v Mexiku byl pro své kněžství 18. 11., po poslední mši sv., zatčen. Při mučení, kdy mu bylo způsobeno otevřené zranění v obličeji a zpřelámání pravé paže, mu jeden ze stráže řekl, že teď bude litovat, že je knězem. Otec Petr však odpověděl: „Ani na okamžik.“ Byl uvězněn a nakonec 22. 11. zabit třemi výstřely.

Byl jedním z 25 mexických mučedníků, blahořečených 22. 11. 1992 a kanonizovaných 21. 5. 2000 Janem Pavlem II. S těmito mučedníky, v jejichž čele je uváděn sv. Kryštof Magallanes, je také společně připomínán 21. 5.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cæcilia, virgo romana et m. (století neznámé); Philemon Colossensis (s. I); Ananias, m. in Perside (345); Benignus, ep. Mediolanen. (asi 470); Pragmatius (asi 517); Salvator Lilli et VII socii armeni: Cerun filius K'uraži, David filius Davidis, Ioannes Baldji K'adir filius Xodianin, Paulus filius Ieremiæ, Theodorus filius Davidis et Vardavar filius Dimbalac (1895); Thomas Reggio (1901); Petrus Ramirez Esqueda (1927); Elias (Iulianus) Torrijo Sánchez et Bertrandus (Franciscus) Lahoz Moliner (1936); Ferdinandus Maria Llovera Puigsech (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.