Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Balzám
Balsamus

24. listopadu, připomínka
Úmrtí:1232

ŽIVOTOPIS

V roce 1208 se po Petru II. stal opatem v La Cava (dnes Cava de 'Tirreni) poblíž Salerna v Kampánii v Itálii. Benediktinský klášter Nejsvětější Trojice (Santissima Trinità) zde vedl přes 24 let s moudrostí a prozíravostí i uprostřed zmatků a rozporů své doby. Měl přátelské vztahy, podporované dopisy, s papeži i císaři. Král Frederik II. rozšířil některá jeho privilegia.

Balzám zemřel 24. 11. ve svém opatství. Jeho ostatky byly 20. 10. 1675 spolu s ostatky některých dalších opatů přeneseny do kaple "Santi Padri". K potvrzení jeho kultu došlo 16. 5. 1928 papežem Piem XI. zároveň se sedmi dalšími opaty zapsanými do martyrologia.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

D.N.I.C. Universorum Regis Sollemnitas; Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský