Světci k nám hovoří...


blah. Jiří Errington, Vilém Gibson a Vilém Knight

Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight

29. listopadu, připomínka
Postavení:laici a mučedníci
Úmrtí:1596

ŽIVOTOPIS

Zde si připomínáme tři laiky, kteří byli popraveni na stejném místě jako o. Eduard Burden o osm let později. Pro svou katolickou víru byli v Yorku v Anglii odsouzeni ke kruté popravě. Na udání se dostali v Yorku do vězení. Tam se setkali s Jindřichem Abbotem a s ním přišel jistý anglikánský kněz, který se jim představil jako konvertita, jenž touží přejít ke katolické církvi a potřeboval by pomoc katolického kněze. Ten nebyl k dosažení, a proto mu tito laici začali vysvětlovat pravdy víry. Anglikánský kněz předstírající konverzi potom nahlásil vyšetřujícím přestoupení zákona a skupina laiků byla označena za těžké zločince, kteří jako pomocníci kněží přemlouvali kněze anglikánské církve, aby se stal katolíkem.

Jiří Errington se narodil roku 1554 v Hirst v hrabství Northumberland na severu Anglie.

Vilém Gibson se narodil v Ripon v anglickém hrabství North Yorkshire. Byl sedlákem a vždy vynikal laskavostí a trpělivostí. O jeho zatčení se přičinil údajně jeho strýc, který úředníkům prozradil jeho katolické vyznání. Proto strávil ve vězení více let.

Vilém Knight se narodil roku 1573 v South Duffield v North Yorkshire. Za to, že je katolík, se do vězení v Yorku dostal už v říjnu 1593 a po třech letech byl popraven.

Odsouzení byli mučeni pověšením, natažením a čtvrcením. Jindřich Abbot zůstal ve vězení a k jeho popravě došlo až 4. 7. následujícího roku. Dnes připomínaná trojice umučených laiků byla blahořečená 22. 11. 1987 papežem Janem Pavlem II. mezi 84 mučedníky Anglie a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Saturninus, ep. Tolosan. (asi 250); Saturninus Carthaginensis (asi 250); Philomenus, m. Ancyræ (s. III.); Illuminata (asi s. IV.); Radbodus (917); Eduardus Burden (1588); Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight (1596); Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez (1638); Bernardo Francisco de Hoyos Seña (1735); Franciscus Antonius Fasani (1742); Maria Magdalena a Incarnatione Catharina Sordini (1824); Alaphridus Simón Colomina (1936); PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.