Světci k nám hovoří...


sv. Mirokles

Mirocles

30. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po r. 314

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium jej představuje velmi stručně jako biskupa v Miláně, o němž se zmiňuje sv. Ambrož (pam. 7. 12.), že byl jedním z jeho nejsvědomitějších předchůdců.

Mirokles se mimo jiné v roce 313 účastnil synody v Římě a v dalším roce se podílel na synodě v Arles. Na obou synodách se řešil problém donatismu s odsouzením tohoto bludu, podle kterého u odpadlíků z období pronásledování došlo ke ztrátě platnosti křtu i kněžského svěcení. Zápas s tímto bludem, proti němuž bojoval i biskup Mirokles, trval přibližně celé století. Podle dochovaných záznamů Mirokles působil jako milánský biskup 22 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas, Apostolus (s. I.); Mirocles (po r. 314); Tugdualus Pabu (s. VI.); Ioannes de Vercellis (1283); Fridericus Ratisbon (1329); Cuthbertus Mayne (1577); Alexander Crow (1586); Michael Ruedas Mejías et VI socii: Antonius Martínez Gil-Leonés, Arthurus Donoso Murillo, Didacus de Gadibus (Iacobus) Garcia Molina, Iesus Gesta de Piquer, Nicephorus Salvador del Río et Romanus (Raphael) Touceda Fernández (1936); Iosephus Otín Aquilé (1936); Iosephus López Piteira (1936); Ludovicus Rochus Gientyngier (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.