Světci k nám hovoří...


blah. Josef Otín Aquilé

Iosephus Otín Aquilé

30. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 22. 12. 1901 v Huesca ve Španělsku. V roce 1920 se stal salesiánem a v roce 1928 přijal kněžské svěcení. Věnoval se výchově mládeže a byl označován za vynikajícího učitele, u něhož byla ceněna jeho otevřenost a přátelská povaha. V době vypuknutí občanské války působil na škole Alcoy v provincii Alicante. Když všichni museli školu opustit a Josef byl vyslýchán, rozhodl se odejít do Valencie. Tam byl na konci listopadu 1936 zatčen a přibližně ve věku 35 let zabit. Vzhledem k nemožnosti stanovit přesný den smrti bylo rozhodnuto zařadit jeho památku v martyrologiu na 30. 11.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas, Apostolus (s. I.); Mirocles (po r. 314); Tugdualus Pabu (s. VI.); Ioannes de Vercellis (1283); Fridericus Ratisbon (1329); Cuthbertus Mayne (1577); Alexander Crow (1586); Michael Ruedas Mejías et VI socii: Antonius Martínez Gil-Leonés, Arthurus Donoso Murillo, Didacus de Gadibus (Iacobus) Garcia Molina, Iesus Gesta de Piquer, Nicephorus Salvador del Río et Romanus (Raphael) Touceda Fernández (1936); Iosephus Otín Aquilé (1936); Iosephus López Piteira (1936); Ludovicus Rochus Gientyngier (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.