Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. German (česky též Heřman)
Germanus, abbas Grandivallen

21. února, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:ca. 667
Atributy:berla, kniha, palma

ŽIVOTOPIS

Pocházel z bohaté trevírské rodiny v Německu a byl vychován biskupem Modaldem. V 17 letech, když mu zemřeli rodiče, rozdal své jmění chudým a odešel do benediktinského kláštera v Remiremontu ve Vogézách. Odtud byl později poslán do Luxeuil, kde přijal kněžské svěcení. V roce 640 přešel do nově založeného kláštera Granvaldu, ve švýcarském údolí Münsteru, aby ho vedl jako opat. Zdárně tam působil 35 let. Poslední dobou se místní kníže snažil obohacovat církevním majetkem a utiskovat mnichy. German s mnichem Randoaldem se proto vydal projednat situaci osobně. Místo rozhovoru byli vlákáni do léčky a oba brutálně zabiti.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Damiani, ep. Ostien. et doctor Eccl. (1072); Germanus, abbas Grandivallen (ca. 667); Eustatius, ep. Antiochen (ca. 338); Thomas Pormort (1592); Robertus Southwell (1595); Natalis Pinot (1794); Maria Henrica (Anna Catharina); ominici (1894)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský