Světci k nám hovoří...


blah. Eduard Coleman

Eduardus Coleman

3. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1678

ŽIVOTOPIS

Narodil se v hrabství Suffolk v Anglii jako syn protestantského pastora. Vystudoval v Cambridgi a později konvertoval ke katolické církvi. Uvádí se, že byl zaměstnán u vévodkyně z Yorku, manželky budoucího krále Jakuba II. Eduardova konverze byla hlavní příčinou pro obvinění z podílu na spiknutí proti králi Karlu II. Jednalo se o výmysl anglikánského duchovního Tita Oatese, který v r. 1677 před vládním úředníkem Godfreyem prohlásil, že se dozvěděl o spiknutí katolíků proti králi Karlu II., na jehož trůn chtějí katolíci dosadit jeho bratra Jakuba, který je katolík. Z nenávisti ke katolické víře šlo tehdy použít všechno, a tak byl Eduard Coleman odsouzen k smrti. S odvahou, kterou mu dávala víra, přijal své mučednictví. Na Tyburnu v Londýně byl pověšen a následně zaživa čtvrcen.

V roce 1929 byl prohlášen blahoslaveným.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus Xavier (1552); Sophonias (7. - 6. stol. př. Kr.); Cassianus, m. in Mauretania (asi 298-300); Birinus (asi 650); Lucius, eremita (s. VI./VII.); Galganus Guidotti (asi 1181); Eduardus Coleman (1678); (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.