Světci k nám hovoří...


sv. Melecius

Meletius, ep. Sebastopolitan

4. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Byl biskupem v Sebastě (Sebastea) v Pontu na území dnešního Turecka. Stal se známým a vyhledávaným pro svou učenost, kazatelské schopnosti i pro své ctnosti. Uvádí se také, že byl proslulý silou svého ducha a čistotou života.

V podstatě o jeho životě víme velmi málo a podle církevního historika Eusebia, který se s ním údajně znal, dostal jméno Melecius až pro svou výmluvnost.

Ovšem jméno Melecius není ojedinělé. V posledním martyrologiu je má i svatý antiochijský biskup rovněž ze IV. století a mimo toto martyrologium se vyskytuje ještě u dvou dalších světců.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Damascenus, presb. et doctor Eccl (asi 749); Barbara, virgo nicomedien. (století neznámé); Heraclas (247/249); Meletius, ep. Sebastopolitan (s. IV.); Felix, ep. Bononien (431/432); Aprus, presb. (s. VII.); Sigiramnus (s. VII.); Adrehildis seu Ada (po roce 692); Solas (794); Ioannes Thaumaturgus (s. IX.); Annon (1075); Osmundus (1099); Bernardus, ep. Parmen (1133); Petrus Pectinarius (1289); Franciscus Gálvez (1623); Hieronymus de Angelis et Simon Yempo (1623); Ioannes Haramondo (1623/1624); Adolphus Kolping (1865); Ioannes Calabria (1954)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.