Světci k nám hovoří...


sv. Felix

Felix, ep. Bononien

4. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:431/432

ŽIVOTOPIS

Pocházel pravděpodobně ze severní části Itálie. Za působení biskupa Ambrože (pam. 7. 12.) se v Miláně stal jáhnem. Biskup Ambrož ho v roce 394 poslal s dopisem k císaři Teodosiovi I., který byl posledním panovníkem nerozdělené římské říše. V dopise mu napsal: „Posílám po zásluze mého jáhna Felixe, mého syna, aby v mém zastoupení doručil tento dopis a předložil memoriál určený těm, kdo se utíkají k matce církvi a prosí o milosrdenství a slitování.“ Z toho vyplývá, že Felix měl velkou biskupovu důvěru. Stál po Ambrožově boku až do konce jeho života v roce 397. Později Felix odešel z Milána do Boloně, kde se stal asi sedmým biskupem tohoto města. Dostalo se mu zařazení mezi svaté, ale dnes o něm víme velmi málo.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Damascenus, presb. et doctor Eccl (asi 749); Barbara, virgo nicomedien. (století neznámé); Heraclas (247/249); Meletius, ep. Sebastopolitan (s. IV.); Felix, ep. Bononien (431/432); Aprus, presb. (s. VII.); Sigiramnus (s. VII.); Adrehildis seu Ada (po roce 692); Solas (794); Ioannes Thaumaturgus (s. IX.); Annon (1075); Osmundus (1099); Bernardus, ep. Parmen (1133); Petrus Pectinarius (1289); Franciscus Gálvez (1623); Hieronymus de Angelis et Simon Yempo (1623); Ioannes Haramondo (1623/1624); Adolphus Kolping (1865); Ioannes Calabria (1954)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.