Světci k nám hovoří...


sv. Adrehilda či Ada

Adrehildis seu Ada

4. prosince, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:po roce 692
Patron:řeholnic ve Francii

ŽIVOTOPIS

Velmi pravděpodobně pocházela z okolí Soissons ve Francii. Byla neteří biskupa Aigliberta z Le Mans. Dostalo se jí dobrého náboženského vzdělání a ona se rozhodla pro vstup do benediktinského řádu.

V biskupských aktech z ledna 683, které se týkají výsad, je tato abatyše kláštera Panny Marie Le Mans uvedena jménem Adrehilda. V další zprávě z 9. 7. 692 je uvedena jménem Ada. Z toho důvodu byly po určitou dobu (před revizí martyrologia vyžádanou Janem Pavlem II.) pochybnosti, zda se nejedná o dvě světice.

Ostatky sv. Adrehildy (zvané též Ada) byly uchovávány po staletí v městské katedrále u sv. Juliána a zmizely prý v době, kdy došlo k znesvěcení katedrály hugenoty.

POZNÁMKA

Jméno Ada je hebrejského původu a ve významu vyjadřuje ozdobu, krásu a slávu.

Památka Ady byla dříve také připomínána podle místa 4. 5. a 28. 6.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Damascenus, presb. et doctor Eccl (asi 749); Barbara, virgo nicomedien. (století neznámé); Heraclas (247/249); Meletius, ep. Sebastopolitan (s. IV.); Felix, ep. Bononien (431/432); Aprus, presb. (s. VII.); Sigiramnus (s. VII.); Adrehildis seu Ada (po roce 692); Solas (794); Ioannes Thaumaturgus (s. IX.); Annon (1075); Osmundus (1099); Bernardus, ep. Parmen (1133); Petrus Pectinarius (1289); Franciscus Gálvez (1623); Hieronymus de Angelis et Simon Yempo (1623); Ioannes Haramondo (1623/1624); Adolphus Kolping (1865); Ioannes Calabria (1954)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.