Světci k nám hovoří...


blah. František Gálvez

Franciscus Gálvez

4. prosince, připomínka
Postavení:mučedník OFM
Úmrtí:1623

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1578 v Utiel v provincii Valencie ve Španělsku do šlechtické rodiny. Připojil se k františkánské rodině ve Valencii Alcántara a veden misijní horlivostí se po kněžském svěcení nabídl za misionáře pro Dálný východ. Osm let strávil v Mexiku a potom byl poslán na Filipíny. Několik let se na další působení připravoval v Manile a působil mezi japonskými přistěhovalci. V roce 1612 odcestoval do Japonska, kde se intenzivně věnoval misijní činnosti, hlásání evangelia, překladu náboženských knih i péči o malomocné. Po vyhnání ze země (r. 1614) se vrátil v přestrojení, a pracoval se zvýšenou opatrností. Po prozrazení byl odsouzen k smrti upálením u kůlu.

Blahořečený byl papežem Piem IX. 7. 7. 1867 s dalšími 204 mučedníky Japonska.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Damascenus, presb. et doctor Eccl (asi 749); Barbara, virgo nicomedien. (století neznámé); Heraclas (247/249); Meletius, ep. Sebastopolitan (s. IV.); Felix, ep. Bononien (431/432); Aprus, presb. (s. VII.); Sigiramnus (s. VII.); Adrehildis seu Ada (po roce 692); Solas (794); Ioannes Thaumaturgus (s. IX.); Annon (1075); Osmundus (1099); Bernardus, ep. Parmen (1133); Petrus Pectinarius (1289); Franciscus Gálvez (1623); Hieronymus de Angelis et Simon Yempo (1623); Ioannes Haramondo (1623/1624); Adolphus Kolping (1865); Ioannes Calabria (1954)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.