Světci k nám hovoří...


sv. Asela

Asella

6. prosince, připomínka
Postavení:zasvěcená panna
Úmrtí:po roce 385

ŽIVOTOPIS

Pod vlivem slov biskupa Atanáše (pam. 2. 5.), která slyšela asi už ve 12 letech, se nadchla pro řeholní život a vytrvala v rozhodnutí věnovat a zasvětit svůj život službě Kristu V roce 384 se seznámila s pozdějším sv. Jeronýmem (pam. 30. 9.) a patřila do společenství žen, o které se přičinil. V témže roce o volbě „nebeského ženicha“ psala římské paní Marcele (pam. 31.1.). S ní potom navštívila hroby mučedníků. Vystřídala více společenství a vytrvale s láskou pracovala pro chudé. Svůj život podřizovala tuhé askezi, která však neměla žádný negativní vliv na její fyzickou kondici a zdraví. Martyrologium připomíná písemné vyjádření sv. Jeronýma, že setrvávala v půstu a modlitbách až do pokročilého stáří.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicolaus, ep. Myren. (s. IV); Asella (po roce 385); Dionysia, Maioricus et socii: Æmilius, medicus, Bonifatius Sibidensis, Dativa, Leontia, Servius, Tertius, Victrix (s. V.); Obitius (1204); Petrus Pascual (1300); Aloysia Maria Frías Cañizares (1936); (1952); Michael Lasaga Carazo et VI socii (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.