Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Maria Henrica (Anna Catharina); ominici

21. února, připomínka
Úmrtí:1894Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Damiani, ep. Ostien. et doctor Eccl. (1072); Germanus, abbas Grandivallen (ca. 667); Eustatius, ep. Antiochen (ca. 338); Thomas Pormort (1592); Robertus Southwell (1595); Natalis Pinot (1794); Maria Henrica (Anna Catharina); ominici (1894)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský