Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Aloisie Frías Canizares Everard

Aloysia Maria Frías Cañizares

6. prosince, připomínka
Postavení:panna, mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 20.6. 1896 ve Valencii ve Španělsku. Vyrůstala ve věřící katolické rodině. Na univerzitě ve Valencii vystudovala filozofii a později se zde stala profesorkou. Je charakterizována jako moderní, inteligentní žena s pevnou vírou, která byla aktivní v laickém apoštolátu. Je zmiňována jako zakladatelka Katolické akce pro mládež na univerzitě a ženské větve ve farnosti svatého Tomáše. Svůj život naplňovala modlitbou, skutky milosrdenství i kajícnosti. Velmi důležitá byla pro ni každodenní účast na eucharistii.

Po vypuknutí občanské války byla 24. 11. republikánskými milicionáři ze svého domu odvlečena do vězení , kde ji prý s hrubými nadávkami zbavili oděvu a mučili. Vytrvale odmítala vzdát se víry a byla odhodlána svědčit o Kristu i obětí svého života, proto ji mezi jiným údajně vyloupli oči a vyřízli jazyk. Nakonec ji v noci z 5. na 6. 12. dopravili na proslulé místo Picadero de Paterna ve Valencii, kde její život ukončili.

Její tělo bylo pohřbeno na hřbitově Valencii, odkud bylo 13. 5.1958 přeneseno do kaple farnosti svatého Tomáše. Papežem Janem Pavlem II. byla 11. 3. 2001 blahořečená mezi 233 oběťmi z pronásledování za občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicolaus, ep. Myren. (s. IV); Asella (po roce 385); Dionysia, Maioricus et socii: Æmilius, medicus, Bonifatius Sibidensis, Dativa, Leontia, Servius, Tertius, Victrix (s. V.); Obitius (1204); Petrus Pascual (1300); Aloysia Maria Frías Cañizares (1936); (1952); Michael Lasaga Carazo et VI socii (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.