Světci k nám hovoří...


sv. Atenodor

Athenodorus, m. in Syria

7. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 304

ŽIVOTOPIS

Pro své vyznání víry byl v době pronásledování za císaře Diokleciána v Sýrii zajat a prefektem Eleusiem odsouzen k mukám, která měla přispět k tomu, aby se zřekl víry. Podle legendy byl mučen ohněm a týrán i dalšími praktikami. Nakonec byl odsouzen ke stětí mečem.

Jeho kat však na popravišti náhle zkolaboval a nenašel se nikdo, kdo by byl ochotný ho zastoupit a na Atenodora pozvednout meč. Atenodor pak sám při modlitbě skonal.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ambrosius, ep. Mediolanen. et doctor Eccl. (397); Sabinus, ep. Spoletan (asi 300); Athenodorus, m. in Syria (asi 304); Urbanus, ep. Theanen (asi s. IV.); Ioannes Silentiarius seu Hesychasta (558); Martinus, abbas Salimannen (asi s. VI.); Fara (657); Maria Iosepha (Benedicta) Rossello (1880); Carolus Garnier (1649)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.