Světci k nám hovoří...


sv. Urban

Urbanus, ep. Theanen

7. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Je dalším svatým biskupem, o kterém je velice málo informací. Z Římského martyrologia víme pouze to, že byl biskupem v Teanu v Kampánii a zde zemřel asi ve 4. století. Někde se vyskytuje také zmínka o jeho působení jak v Neapoli tak i Chieti, s udáním roku úmrtí 356. Teano leží 170 km JV od Říma.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ambrosius, ep. Mediolanen. et doctor Eccl. (397); Sabinus, ep. Spoletan (asi 300); Athenodorus, m. in Syria (asi 304); Urbanus, ep. Theanen (asi s. IV.); Ioannes Silentiarius seu Hesychasta (558); Martinus, abbas Salimannen (asi s. VI.); Fara (657); Maria Iosepha (Benedicta) Rossello (1880); Carolus Garnier (1649)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.