Světci k nám hovoří...


sv. Martin

Martinus, abbas Salimannen

7. prosince, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi s. VI.

ŽIVOTOPIS

Působil a zemřel ve Francii, kde v Saujonu v oblasti Saintonge založil klášter a stal se opatem. Po jeho smrti se prý u jeho hrobu událo mnoho zázraků. Jeho památka byla uvedena v Římském martyrologiu 1938 a je připomínána i v Martyrologium Romanum 2001 větou: „In pago Sanctónico in Aquitania, sancti Martini, presbyteri et abbátis Salimannénsis.“

POZNÁMKA

V údajích, které jsou o tomto opatovi velmi stručné, se nachází několik rozporů. Jedním z nich je datum památky, uváděné martyrologiem z r. 2001 v tento den, zatímco na mnohých místech je tato památka uvedena pod datem 8. 5. Kromě toho se u květnové památky někdy vyskytuje údaj, že byl v opatství Marmoutier žákem sv. Martina z Tours a po jeho smrti se vrátil do svého rodného kraje založit klášter v Saujon. V této zprávě je udáván rok úmrtí 400.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ambrosius, ep. Mediolanen. et doctor Eccl. (397); Sabinus, ep. Spoletan (asi 300); Athenodorus, m. in Syria (asi 304); Urbanus, ep. Theanen (asi s. IV.); Ioannes Silentiarius seu Hesychasta (558); Martinus, abbas Salimannen (asi s. VI.); Fara (657); Maria Iosepha (Benedicta) Rossello (1880); Carolus Garnier (1649)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.