Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Didak Carvalho
Didacus Carvalho

22. února, připomínka
Postavení:kněz SJ, mučedník
Úmrtí:1624

ŽIVOTOPIS

Narodil se r. 1578 v Cordobě, v Portugalsku. V 16 letech vstoupil do jezuitského řádu s touhou pracovat v misiích. Již v době studií, r.1600, mu bylo dovoleno vycestovat na Dálný východ. V Macau dokončil filozofické i teologické studium a byl vysvěcen na kněze. Od roku 1609, po dobu pěti let, působil v Japonsku. Když byl dekretem císaře Ieyasu Tokugawa vyhnán ze země, pomáhal otci Františku Burzonimu se zakládáním misie v Kočinčině na jihu Vietnamu. Po dvou letech se tajně vrátil do Japonska a šel působit do severní oblasti, kde se začalo s dolováním zlata. Skupiny křesťanů tam byly hodně roztroušené, což vyžadovalo značného cestování, a to i přes celnice. Přitom se nesmělo zjistit, že je knězem a že převáží potřeby ke sloužení mše svaté. Sloužil nejen starším křesťanům, ale v těžkých podmínkách získával i nové. Roku 1620 se jako první kněz dostal až na ostrov Yezo, nynější Hokkaido, a pro křesťanské horníky tam sloužil mši svatou. Pak navštívil vyhnance v Tsugaru. V těchto severních oblastech se pronásledování křesťanů rozběhlo naplno až o pět let později než na jihu, od r.1623, za vlády Oxu Masamune, který byl původně přítelem křesťanů.

Didaka Carvalho za pomoci udavačů sledovali vojáci a dostihli ho v jednom údolí pomocí stop ve sněhu. Aby chránil větší skupinu křesťanů, která byla s ním, šel vojákům naproti. Doprovázelo jej deset dalších věřících, kteří se od něj nechtěli odloučit. Byli uvězněni v Šendai a odtud pak 18. února odvedeni na řeku Hirose, kde byly pro ně v ledu vysekané díry s připravenými dřevěnými sloupy k nimž vězně nahé v sedu přivázali. Po třech hodinách je odvázali a hnali zpět do vězení. Někteří to nepřežili, s ostatními to opakovali o 4 dny později a nechali je na místě. Poslední zemřel otec Didak Carvalho. Druhý den zmrzlá těla rozsekali a naházeli do řeky. Dalším křesťanům se prý podařilo získat pět hlav mezi nimi i otce Didaka.

Páter Diego Carvalho patřil do velké skupiny mučeníků, blahoslavených papežem Piem IX. v červenci 1867.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Cáthedr; Margarita de Cortona (1297); Isabella, virgo in Gallia (1270); Maximianus, ep. Ravennaten (556); Didacus Carvalho (1624); Paschasius, ep. Viennen (s. IV.); Maria a Iesu (Æmilia); d'Oultremont (1878)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský