Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Konrád z Ofidy
Conradus de Ophyda

12. prosince, připomínka
Postavení:kněz OFM
Úmrtí:1306

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1237 v Offidě v Itálii. Již ve 14 letech se v Ascoli Piceno stal františkánským terciářem. Měl nadání pro studia, ale pro vnitřní nabádání k hlubší pokoře je přerušil se souhlasem představených. Po nějaké době byl poslán do konventu ve Foranu. Podle legendy zachránil před lovci vlka a ten pak hlídal dům konventu. Konrádovým zaměstnáním bývaly práce v kuchyni a vybírání almužen. Vždy chodil bosý, dbal na dodržování maximální chudoby a byl horlivě poslušný. Proto také souhlasil s návratem do školy a v La Verna přijal kněžské svěcení. Stal se výborným a oblíbeným kazatelem a býval označován za druhého Františka.

V roce 1280 prý odešel do kláštera v Bastii u Assisi. V roce 1294 byl osloven „Chudými poustevníky papeže Celestina“, k nimž se přidal s papežovým souhlasem, ale následující papež Bonifác VIII. je rozpustil. Konrád se pak vrátil do Bastie k menším bratrům, kde později zemřel. Bývá připomínáno, že po nějakou dobu byl v Porcinkuli, kde měl v roce 1303 vidění Panny Marie s dítětem žehnajícím věřícím, kteří si přišli pro odpuštění. Pravděpodobně odtud pochází podnět k jeho vyobrazování se svatým dítětem.

Papež Pius VII. 21. 4. 1817 potvrdil jeho kult na úrovni blahoslaveného.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Guadalupe ; Epimachus, Alexander, Ammonarion, Mercuria, Dionysia et alia (250); Spyridon (asi 348); Finnianus (549); Corentinus (s. VII./VIII.); Israel (1014); Vicelinus (1154); Bartholus Buonpedoni (1300); Conradus de Ophyda (1306); Iacobus Capocci (1308); Simon Phan Ðắc Hòa (1840); Pius Bartosik (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský