Světci k nám hovoří...


Martin Lumbreras Peralta a Melichar Sánchez Pérez @

Martin Lumbreras Peralta a Melichar Sánchez Pérez Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Martin Lumbreras Peralta a Melichar Sánchez Pérez

Martinus Lumbreras Peralta et Melchior Sánchez Pérez

11. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci OAR
Úmrtí:1632

ŽIVOTOPIS

Martin Lumbreras Peralta se narodil asi 8. 12. 1598 v Zaragoze ve Španělsku do šlechtické rodiny. Datum 10. 12. téhož roku bylo spolehlivě zaznamenáno jako datum jeho křtu a o šest let později mu byla udělena svátost biřmování. Navštěvoval augustiniánský kostel s klášterem a cítil se přitahován životem místních řeholníků. Jejich hábit oblékl 30. 4. 1618 a 1. 5. 1619 složil řeholní sliby se jménem Martin od sv. Mikuláše. V roce 1622 odcestoval s třinácti dalšími misionáři řádu na filipínské ostrovy, kam dorazili až následujícího roku po zastávce v Mexico City, kde přijal kněžské svěcení. Potom se jeho druhem stal Melichar Sánchez.

Melichar Sánchez Pérez se narodil v roce 1599 v Granadě ve Španělsku. V osmi letech mu zemřel otec a 28. 8. 1611 zemřela i jeho matka. Od dvanácti let se o Melichara staral strýc Sánchez. Ke konci roku 1616 Melichar nastoupil do kláštera El Albaicín jako postulant, 25. 3. oblékl hábit a začal noviciát. Řeholní sliby složil 26. 3. 1618 se jménem Melichar od sv. Augustina. Po studiích filozofie a teologie se přihlásil k misionářské práci na Filipínách. Kněžské svěcení přijal za krátkého pobytu v Mexico City před další cestou v březnu 1622. Asi v červenci dorazil do Manily a začal studium jazyků včetně Tagalogštiny.

V Manile Melichara a Martina spojoval zájem o misie v Japonsku. Když misionáři František od Ježíše a Vincent od sv. Antonína byli v Japonsku zatčeni, podařilo se doručit jejich představeným na Filipíny vzkaz o situaci s prosbou o náhradu této dvojice čekající na smrt. Melichar s Martinem věděli, do čeho jdou, že mohou počítat s podobným osudem, protože vstup misionářům i křesťanství bylo v Japonsku zakázáno pod trestem smrti. Oba augustiniáni rekoleti se přesto odhodlali sloužit tamním pronásledovaným křesťanům. Na čínské obchodní lodi 4. 8. 1632 odpluli směrem k Nagasaki. Ti, které přišli nahradit, byli zaživa upáleni 4. 9. Po několikatýdenní službě byli Melichar i Martin 2. 11. zatčeni a vyslýcháni guvernérem Nagasaki. Marně se je snažil přimět k tomu, aby se zřekli své víry a proto byli odsouzeni k pomalé smrti ohněm. Melichar zemřel po čtyřech hodinách, Martinovo upálení trvalo osmnáct hodin.

Blahořečeni byli 23. 4. 1989 papežem Janem Pavlem II. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Damasus Pp. (384); Victoricus et Fuscianus (asi s. III.); Sabinus, ep. Placentin (po skončení IV. století); Daniel, stylita Cpoli (493); David, monachus (1179); Francus Lippi (1292); Hugolinus Magalotti (1373); Hieronymus Ranuzzi (asi 1466); Martinus Lumbreras Peralta et Melchior Sánchez Pérez (1632); Arthurus Bell (1643); Maria a Columna Villalonga Villalba (1936); Maria a Mirabilibus Iesu Pidal y Chico de Guzmán (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.