Světci k nám hovoří...


místo popravy

místo popravy

blah. Artur Bell

Arthurus Bell

11. prosince, připomínka
Úmrtí:1643

ŽIVOTOPIS

Narodil se 13. 1. 1590 v Temple Broughton ve Worcestershire v Anglii. Po studiích ve Francii na anglické koleji v Saint-Omer odešel pokračovat do Valladolidu ve Španělsku. Zde byl vysvěcen v roce 1618 a téhož roku se v klášteře Abrojo stal františkánem. Jeho cesta potom vedla do Francie, kde působil v Douai a ve Gravelinesu. Byl profesorem hebrejštiny a latiny. Z Francie byl poslán do Bruselu a v roce 1633 měl jít do Skotska. V roce 1634 se vrátil do Anglie, kde v utajení působil do roku 1640. Zatčen byl 6. 11. a dopraven do vězení Newgate v Londýně. O tři dny později byl odsouzen k popravě v Tyburn na okraji Londýna i s pověstným vytažením vnitřností a čtvrcením. Na místě popravy připomněl, že zemře proto, že je katolickým knězem, ubezpečil přítomné o své víře a odpustil těm, co ho vydali k mučednické smrti.

Blahořečený byl 22. 11. 1987 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 84 anglických mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Damasus Pp. (384); Victoricus et Fuscianus (asi s. III.); Sabinus, ep. Placentin (po skončení IV. století); Daniel, stylita Cpoli (493); David, monachus (1179); Francus Lippi (1292); Hugolinus Magalotti (1373); Hieronymus Ranuzzi (asi 1466); Martinus Lumbreras Peralta et Melchior Sánchez Pérez (1632); Arthurus Bell (1643); Maria a Columna Villalonga Villalba (1936); Maria a Mirabilibus Iesu Pidal y Chico de Guzmán (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.