Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie od Columna Villalonga Villalba

Maria a Columna Villalonga Villalba

11. prosince, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 22. 1. 1891 v lokalitě zvané El Saler nedaleko Valencie ve Španělsku. Byla nejstarší ze šesti dětí. Přirozeně pomáhala matce v domácnosti a vynikala zbožnou úctou k eucharistii s každodenní účasti na mši svaté. Zůstala svobodná a zapojila se do Katolické akce. Zaměřovala se na sociální činnost a obhajobu práv církve. Po vypuknutí občanské války nepřestala usilovat o šíření apoštolátu a svůj dům poskytovala za útočiště kněžím. V noci z 29. na 30. 8. 1936 byla prý zatčena a uvězněna. K jejímu zastřelení v Saler u Valencie došlo až 11. 12. Blahořečená byla 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 španělských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Damasus Pp. (384); Victoricus et Fuscianus (asi s. III.); Sabinus, ep. Placentin (po skončení IV. století); Daniel, stylita Cpoli (493); David, monachus (1179); Francus Lippi (1292); Hugolinus Magalotti (1373); Hieronymus Ranuzzi (asi 1466); Martinus Lumbreras Peralta et Melchior Sánchez Pérez (1632); Arthurus Bell (1643); Maria a Columna Villalonga Villalba (1936); Maria a Mirabilibus Iesu Pidal y Chico de Guzmán (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.