Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Milburga
Milburga

23. února, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:ca. 722

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou Mercijského krále v Anglii. Před světskými radovánkami dávala přednost tichu s Bohem a pouze pro něj chtěla žít. Vstoupila do wenlošského kláštera a jejím duchovním vůdcem byl arcibiskup Teodor.

Legendární vyprávění uvádí více zázraků, které ji provázely. Před dotěrností královského prince se uchránila přebroděním potoka, který se vzápětí stal hlubokým a princi zabránil v pronásledování. Za největší zázrak je uváděno vzkříšení syna jedné vdovy. Prý také poručila divokým husám, aby se už nepásly na klášterním pozemku a ty ji poslechly. Vedle daru zázraků se vyznačovala velkou pokorou.

Byla vzornou abatyší, které velmi záleželo na tom, aby spolusestry prožívaly pokoj a zachovávaly čistotu srdce. V tom viděla základ zbožnosti a předpoklad rozvoje dalších ctností.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Polycarpus (ca. 155); Milburga (ca. 722); Willigisus (1011); Raphaela Ybarra de Vilallonga (1900); , Ioannes Messor (ca. 1127); Sirenus seu Sinerus (ca. 307); Nicolaus Tabouillot (1795); Iosephina (Iuditta Adelheidis); Vannini (1911); Ludovicus Mzyk (1942); Vincentius Frelichowski (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský