Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Jan Messor
, Ioannes Messor

23. února, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:ca. 1127

ŽIVOTOPIS

Rodiče pocházeli z Kalábrie. Otec byl při vpádu Saracenů zabit a matka odvlečena. Jan se narodil v mohamedánském zajetí. Matka jej vychovala v křesťanské víře a on později uprchl do Kalábrie, aby se tam připojil ke skupině poustevníků a vedl asketický život.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Polycarpus (ca. 155); Milburga (ca. 722); Willigisus (1011); Raphaela Ybarra de Vilallonga (1900); , Ioannes Messor (ca. 1127); Sirenus seu Sinerus (ca. 307); Nicolaus Tabouillot (1795); Iosephina (Iuditta Adelheidis); Vannini (1911); Ludovicus Mzyk (1942); Vincentius Frelichowski (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský