Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Dominik Spadafora
Dominicus Spadafora

21. prosince, připomínka
Postavení:kněz OP
Úmrtí:1521

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1450 v Randazzo na Sicílii do šlechtické rodiny. S určitým vyšším vzděláním vstoupil v Palermu do dominikánského kláštera svaté Zity. Pro své nadání byl poslán studovat na univerzitu do Padovy, kde získal doktorát teologie. Roku 1479 se vrátil na Sicílii, kde se osvědčil jako vynikající lidový kazatel. V roce 1487 byl na generální kapitule povolán, aby se podílel na důležité řádové činnosti. Asi po čtyřech letech byl biskupem Montefeltro vyžádán pro oblast Monte Cerignone poblíž San Marino, aby pomohl s formací mladých lidí. Jednalo se pak zvláště o vybudování kláštera s chrámem zasvěceným Panně Marii (S. Maria delle Grazie), který v oblasti chyběl. K vysvěcení chrámu došlo v červenci 1498. V klášteře byl prvním převorem po dobu tří let a potom se opět věnoval kazatelské činnosti a sloužil především lidem v okolním kraji.

Za vedení Dominika Spadafora, který byl zvláště mužem modlitby, askeze i velkých znalostí a vynikal láskou k Matce Boží i k lidem, náboženský život v kraji skutečně rostl. Píše se o něm, že zářil láskou a pokorou.

Zemřel v 71 letech a byl uložen do hrobky v klášterním kostele, kde bylo v roce 1545 jeho tělo nalezeno neporušené a zdálo se, že vydává i příjemnou vůni. Zjištění byla na místě potvrzena notářem Louisem Tontiniego. Od 3. 10. 1677 je Dominikovo tělo uctíváno v kostele Santa Maria v Reclausu v Monte Cerignone. Za blahořečeného byl prohlášen papežem Benediktem XV. 12. 1. 1921. Původní jeho připomínka 3. 10. je v martyrologiu z r. 2001 přesunuta na den jeho úmrtí 21. prosince.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Canisius, presb. et doctor Eccl. (1597); Michæas, propheta (7. s. př. Kr.); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Dominicus Spadafora (1521); Petrus Friedhofen (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský