Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Ischyrion
Ischyrion, m. in Ægypto

22. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Je dalším z mučedníků, kterého zmiňuje Dionysius Alexandrijský v listu Fabianovi při psaní o egyptských křesťanech trpících za císaře Decia. Podle tradice byl Ischyrion zástupcem soudce v Alexandrii nebo mohl být někým, kdo měl určité postavení, v němž podléhal některému veliteli od císařského dvora. Ten Ischyrionovi nařídil vzdát se své křesťanské víry a obětovat pohanským bohům. Po Ischyrionově odmítnutí následoval bolestivý trest. Po dalším výslechu, při němž zůstal ve víře pevný, ho soudce nařídil zmrzačit a potom velice krutým způsobem probodnout jeho útroby.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca Xaveria Cabrini (1917); Chæremon et socii, ep. Nilopolitan. (250); Ischyrion, m. in Ægypto (asi 250); XXX martyres Romæ (století neznámé); martyres Rhaiti XLIII (asi s. IV.); Hungerus (866); Thomas Holland (1642)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský