Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Hunger
Hungerus

22. prosince, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:866

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 800 ve Frísku. Stal se knězem benediktinského řádu a v roce 856 biskupem v Utrechtu v Nizozemí. Za invaze Normanů odešel nejprve do Roermondu a odtud do Deventeru. Poslední dny v exilu strávil v Prüm v Německu, kde 22. 12. zemřel.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca Xaveria Cabrini (1917); Chæremon et socii, ep. Nilopolitan. (250); Ischyrion, m. in Ægypto (asi 250); XXX martyres Romæ (století neznámé); martyres Rhaiti XLIII (asi s. IV.); Hungerus (866); Thomas Holland (1642)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský