Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Tomáš Holland
Thomas Holland

22. prosince, připomínka
Postavení:mučedník TJ
Úmrtí:1642

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1600 v Suttonu, asi 13 mil od Prescot, v anglickém hrabství Lancashire do katolické rodiny. Uvádí se, že po celý život měl chatrné zdraví. Studoval na vysoké škole v Saint Omer ve Flandrech. Asi ve věku 21 let začal noviciát jezuitského řádu ve Watten (11 km od Saint Omer ve Francii). V Lutychu v Belgii vystudoval teologii a v roce 1624 byl vysvěcen na kněze. Potom nastoupil do farnosti v Gentu. Do své vlasti, kde anglikánská církev měla vlastní nauku a kněží svěcení za mořem byli popravováni, se vrátil v roce 1635. Tajně zde i přes své onemocnění vykonával po sedm let kněžskou službu, až do doby, kdy ho jeden odpadlík zradil. 4. 10. 1642 byl zatčen a převezen do vězení v Newgate. Za svůj apoštolát byl za vlády Karla I. odsouzen k trestu smrti. Na Tyburn Square v Londýně jako kněz byl údajně 12. 12. oběšen a rozčtvrcen. V Martyrologiu Romanum 2001 je však jeho připomínka u data 22. 12.

Blahořečený byl 15. 12. 1929 papežem Piem XI.

POZNÁMKA

(O souvislostech pronásledování římskokatolické církve v Anglii viz např. na http://catholica.cz/?id=3956)


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca Xaveria Cabrini (1917); Chæremon et socii, ep. Nilopolitan. (250); Ischyrion, m. in Ægypto (asi 250); XXX martyres Romæ (století neznámé); martyres Rhaiti XLIII (asi s. IV.); Hungerus (866); Thomas Holland (1642)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský