Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Teodul a 9 druhů
Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus

23. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:250

ŽIVOTOPIS

Mezi deseti mučedníky z Gortyny na Krétě jsou vedle Teodula uváděni: Saturnin, Eupor, Gelasius, Eunicián, Zotik, Poncius, Agatop, Basilides a Evarist. Pocházeli z různých míst na Krétě a za Deciova pronásledování, o slavnosti zasvěcení chrámu Fortuna, veřejně prohlásili, že božstvu obětovat nebudou. Bitím a týráním se je soudce snažil přinutit, aby obětovali Jupiterovi. Mimo jiné byli údajně po 30 dnů vystaveni veřejnému tupení. Když nepomohlo mučení a zůstávali sjednocení ve víře a lásce ke Kristu, byli z příkazu guvernéra sťati.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Kęty (1473); Servulus, paralyticus (asi 590); Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus (250); Ivo, ep. Carnuten (1116); Hartmannus (1164); Thorlacus (1193); Ioannes Stone; Nicolaus Factor (1583); Maria Margarita d'Youville (1771); Antonius a Sancta Anna Galvão de França (1822); Paulus Meléndez Gonzalo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský