Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Ivo
Ivo, ep. Carnuten

23. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1116

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1040 u Beauvais ve Francii. Studoval v Paříži a v Le Bec-Hellouin, kde s ním studoval i Anselm z Canterbury (pam. 21. 4.). Společně se účastnili přednášek Lanfranka (pam. 28. 5.). Později se Ivo stal kanovníkem a roku 1078 proboštem sboru kanovníků v St-Quentin v Beauvais. Byl vynikajícím učitelem. Reformoval několik klášterů řeholních kanovníků. V roce 1090 byl jmenován biskupem Chartres. Odvážně napomínal krále Filipa I. pro jeho poměr s Bertradou Anjou a zapuzení legitimní manželky Berty. Z tohoto důvodu byl biskup Ivo zajat a osvobozen údajně až po dvou letech. Je označován za jednoho z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších biskupů své doby. Podle kázání a dopisů byl hodnocen jako věrný svým povinnostem, plný horlivosti a zbožnosti. Byl přímý a vnímavý k otázkám spravedlnosti a otevřeně nesouhlasil s tím, co považoval za špatné. Mimo jiné napsal významná díla týkající se církevního práva.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Kęty (1473); Servulus, paralyticus (asi 590); Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus (250); Ivo, ep. Carnuten (1116); Hartmannus (1164); Thorlacus (1193); Ioannes Stone; Nicolaus Factor (1583); Maria Margarita d'Youville (1771); Antonius a Sancta Anna Galvão de França (1822); Paulus Meléndez Gonzalo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský