Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Mikuláš Factor
Nicolaus Factor

23. prosince, připomínka
Postavení:kněz OFMObs
Úmrtí:1583

ŽIVOTOPIS

Narodil se 29. 6. 1520 ve španělské Valencii. V 17 letech v rodném městě vstoupil do Řádu menších bratří (OFMObs). Zde v roce 1544 přijal kněžské svěcení. Toužil stát se misionářem v daleké zemi, ale musel se spokojit s lidovými misiemi a obracením maurů ve své vlasti. O tom jak svůj úkol myslel vážně svědčí jeho tvrdý asketický život, jeho obětování se za duše, které chtěl získat Kristu. Jeho kající život, převážně o chlebu a vodě, ve skromném oděvu a bosky byl považován za extrémní. Udává se, že po dohodě s představenými mu bylo dovoleno jít k přísnějším rekolektům. Od dubna 1582 byl v klášteře sv. Kateřiny v Ondě. Později byl v barcelonském klášteře a v roce 1583 se vrátil do Valencie, kde onemocněl a 23. 12. v 63 letech zemřel.

V roce 1586 byly jeho ostatky vyzdviženy a tělo bylo shledáno neporušené.

Papežem Piem VI. byl 27. 8. 1786 prohlášen za blahoslaveného.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes de Kęty (1473); Servulus, paralyticus (asi 590); Theodulus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zoticus, Pontius, Agathopus, Basilides et Evaristus (250); Ivo, ep. Carnuten (1116); Hartmannus (1164); Thorlacus (1193); Ioannes Stone; Nicolaus Factor (1583); Maria Margarita d'Youville (1771); Antonius a Sancta Anna Galvão de França (1822); Paulus Meléndez Gonzalo (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský