Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Pavla Cerioli
Paula Elisabeth (Constantia); Cerioli

24. prosince, připomínka
Úmrtí:1865

ŽIVOTOPIS

Narodila se 28. 1. 1816 v Soncino (60 km východně od Milána) v italské provincii Cremona do rodiny bohatého statkáře Františka jako 16 dítě. Od 11 let byla v penzionu sester Navštívení v Alzano di Bergamo. Zde byla po dobu pěti let vychovávána a vzdělávána. V 19 letech si z vůle rodičů vzala za manžela o 40 let staršího a hodně bohatého vdovce Gaetana Busecchiho. Přestože se uvádí jeho charakterové obtíže a špatné zdraví, dovedla prý s ním Pavla vytvářet šťastný pár. Avšak její manželství bylo poznamenáno zraňujícím křížem. Ze čtyř dětí tři zemřely po narození a jeden z chlapců se dožil šestnácti let. Tento syn jí před smrtí řekl: „Mami, neplač po mé smrti, neboť Bůh ti dá mnoho jiných dětí.“

Pavla byla od 39 let velmi bohatou vdovou, ale se ztrátou všech blízkých se ocitla v těžké krizi. Především ji trápily otázky „Proč?“ Týkaly se smyslu života, brzké smrti dětí a její celkové situace. Nakonec jí pomohla pevnost víry, vytrvalá modlitba k Panně Marii a opakování synových slov před smrtí, které zněly jako záhadný příslib. Rozhodla se věnovat nemocným a zvláště pomáhat dětem, které vyrůstaly v prostředí bez jakýchkoliv pozitivních vyhlídek. Založila Institut sester Svaté Rodiny (pozdější kongregaci) a v roce 1863 i mužskou větev. Svého ohromného dědictví využila na sirotčince, zdravotní střediska a domy pro vzdělávání. Organizovala exercicie i programy pro děti z ulice. Charisma kongregace se zakládalo na lásce nebeského Otce, který miluje všechny své děti, které jeho Syn považuje za své bratry a záleží mu na dětech, kterým se nedostává rodičovské péče. Pavla celý svůj majetek věnovala na potřeby chudých a přijímala do péče každé dítě jako svěřené Bohem.

Blahořečená byla 19. 3. 1950 papežem Piem XII. a kanonizována 16. 5. 2004 papežem Janem Pavlem II.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Commemorátio ómnium sanctórum avórum Iesu Christi; Delphinus (před rokem 404); Tarsilla (před rokem 593); Irmina (asi 710); Bartholomæus Maria Dal Monte (1778); Paula Elisabeth (Constantia); Cerioli (1865)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský