Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef López Piteira

Iosephus López Piteira

30. listopadu, připomínka
Postavení:jáhen, mučedník z Kuby
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se v pátek 2. 2. 1912 v Jatibonico v Camagüey na Kubě jako páté dítě Emila Lópeze Piteira a jeho ženy Lucindy Romero. Ačkoliv je u data 26. 2. 1912 v občanském rejstříku města (Tomo2, Folio 37) patřičný záznam, v mnoha životopisech blah. Josefa Lópeze se vyskytují odlišné údaje. Jako datum narození se nejvíce vyskytuje 27. 3. 1913 a objevuje se i 2. 4. 1912. Pokřtěný byl 11. 11. 2013 ve farnosti patřící do diecéze Camaguey a byl vychován ve víře. Rodina několikrát měnila bydliště. V roce 1916 odešla do Španělska, kde se usadila v Partovia v provincii Orense. Zde do rodiny přibylo dalších pět sourozenců. Ve věku 12 let Josef nastoupil na internátní školu benediktinského kláštera Santa María de San Clodio v Leones. Po ukončení studia začal noviciát v augustiniánském klášteře. První sliby složil 20. 8. 1929. V roce 1933 začal studovat teologii v klášteře Leganés v Madridu. Mezi jejím tříletým studiem v klášteře San Lorenza 16. 7. 1934 složil věčné sliby. Podjáhenské svěcení přijal v dalším roce 6. 4. a jáhenské svěcení 8. 9. 1935. Otec Camblor o něm napsal, že byl dobrý student a miloval hudbu. Podle svědectví o. Camblora se s plným nasazením věnoval svému povolání a vynikal intenzivní zbožností.

S vypuknutím občanské války v červenci 1936 ve Španělsku začalo náboženské pronásledování. K augustiniánskému klášteru na okraji Madridu 6. 8. přijela tři nákladní auta a všichni řeholníci byli převezeni do vězení vytvořeného z piaristické školy sv. Antonína v ulici Hortalezy v Madridu.

Rodina Josefa Piteira začala hned jednat s velvyslanectvím Kuby v Madridu a na ministerstvu zahraničních věcí o jeho vydání s odůvodněním, že jde o kubánského občana. Situace mladého řeholníka se však nezměnila, protože se věrně hlásil ke Kristu i ke svým řeholním spolubratrům. Prohlásil, že jsou zde vězněni všichni, kteří byli jeho učiteli a že dává přednost zůstat v současné době s nimi. Viděl to jako Boží vůli. Zemřel pak 30. 11. 1936 jako mučedník společně s 51 spolubratry v Paracuellos de Jarama na severovýchodě Madridu. Bylo mu teprve 24 let.

Blahořečený byl 28. 10. 2007 od papeže Benedikta XVI. mezi 104 mučedníky z řádu augustiniánů ve velké skupině 498 mučedníků. Společná památka této skupiny byla stanovena na 6. listopad.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas, Apostolus (s. I.); Mirocles (po r. 314); Tugdualus Pabu (s. VI.); Ioannes de Vercellis (1283); Fridericus Ratisbon (1329); Cuthbertus Mayne (1577); Alexander Crow (1586); Michael Ruedas Mejías et VI socii: Antonius Martínez Gil-Leonés, Arthurus Donoso Murillo, Didacus de Gadibus (Iacobus) Garcia Molina, Iesus Gesta de Piquer, Nicephorus Salvador del Río et Romanus (Raphael) Touceda Fernández (1936); Iosephus Otín Aquilé (1936); Iosephus López Piteira (1936); Ludovicus Rochus Gientyngier (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.