Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Eutymius
Euthymius, ep. Sardian

26. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:824

ŽIVOTOPIS

Stal se biskupem v Sardis v Lydii (na území dnešního Turecka) a obhájcem posvátných obrazů. V roce 787 se účastnil Nicejského sněmu. Za vlády obrazoboreckého císaře Michala II. (Stammerera) byl poslán do vyhnanství. Za císaře Teofila pak pro svou věrnost podstoupil kruté bičování končící mučednickou smrtí.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, protomartyr (I.s.); Dionysius, Pp (268); Zeno, ep. Maiumitan (po roce 400); Zosimus, Pp (418); Euthymius, ep. Sardian (824); Vincenti a Maria López Vicuña (1890); Agnes Phila, Lucia Khambang, Agatha Phutta, Cæcilia Butsi, Bibiana Hampai et Maria Phon (1940); Secundus Ioannes Pollo (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský