Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Modest
Modestus, ep. Trevírem

24. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:480

ŽIVOTOPIS

Martyrologium uvádí pouze to, že byl biskupem v Trevíru, v Galii Belgické. Podrobnější zprávy se k nám o dnešním světci nedostaly.

POZNÁMKA

Dnešního dne býval u nás připomínán sv. Modest, který dle legendy byl manželem sv. Krescencie a společně byli vychovateli sv. Víta. S ním byli mučeni a vězněni za císaře Diokleciána. Jde však o velmi staré záznamy, jejichž věrohodnost není dostatečně doložena a proto tento manželský pár není v martyrologiu.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosepha Naval Girbés* (1893); Modestus, ep. Trevírem (480); , Evetius (303); Ethelbertus (616); Evetius (303); Constantius Servoli de Fabriano (1481); Petrus Palatinus (303); Marcus de Marconi (1510)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský