Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Vincencie López Vicuña
Vincenti a Maria López Vicuña

26. prosince, připomínka
Postavení:zakladatelka dcer Marie Neposkvrněné (FMI)
Úmrtí:1890

ŽIVOTOPIS

Narodila se 24. 3. 1847 v Cascante v provincii Navarra ve Španělsku do vznešené křesťanské rodiny. V deseti letech byla poslána na vynikající školu v Madridu, která byla vyhrazena dívkám z bohatší vrstvy. Školu spravovala její teta Eulálie de Vicuña, která rozhodovala o výběru vyučujících. Vincencie Marie byla úspěšnou studentkou a v 17 letech se rozhodla pro zasvěcený život. O tři roky později, přes nesouhlas rodiny, se s vědomím tety Eulálie ujala vedení ústavu, který byl zaměřený na poskytování pístřeší, pomoci a vzdělání služkám, dělnicím a studentkám, jež přicházely do Madridu. Žila však v době, kdy záměry šlechtické dcery musely ustoupit plánům rodiny a ta jí tuto cestu nedovolila. Vincencie se musela vrátit domů, kde však záhy onemocněla, a díky tomu rodina od svého zákazu ustoupila. Po návratu do Madridu se Vincencie znovu ujala vedení ústavu, ve kterém pak dívek stále přibývalo. Přicházely z různých míst země a nacházely zde potřebnou pomoc i v pracovních záležitostech. Stále více dívek projevovalo zájem pomáhat druhým a podílet se na díle skupiny, kterou někdo nazval „sestry svaté horlivosti“. S církevním uznáním za řeholní institut Vincencie změnila název na dcery Panny Marie Neposkvrněné v domácí službě. V roce 1876 přijala od biskupa Madridu řeholní oděv a v roce 1878 se dvěma družkami složila řeholní sliby. V dalších letech založila v různých městech Španělska ještě dalších šest ústavů stejného typu. K papežskému schválení na úrovni kongregací došlo v roce 1888. V necelých 40 letech Vincencie vážně onemocněla a po třech letech v jednom z domů v Madridu zemřela.

Blahořečená byla v roce 1950 a 25. 5. 1975 papežem Pavlem VI. kanonizována.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, protomartyr (I.s.); Dionysius, Pp (268); Zeno, ep. Maiumitan (po roce 400); Zosimus, Pp (418); Euthymius, ep. Sardian (824); Vincenti a Maria López Vicuña (1890); Agnes Phila, Lucia Khambang, Agatha Phutta, Cæcilia Butsi, Bibiana Hampai et Maria Phon (1940); Secundus Giovanni Pollo (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský