Světci k nám hovoří...


Anežka Phila @

Anežka Phila Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Anežka Phila, Lucie Khambang, Agáta Phutta, Cecílie Butsi, Bibiána Hampai a Marie Phon

Agnes Phila, Lucia Khambang, Agatha Phutta, Cæcilia Butsi, Bibiana Hampai et Maria Phon

26. prosince, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1940

ŽIVOTOPIS

Jedná se o skupinu thajských mučednic z odlehlé vesnice Songkhon na severovýchodě Thajska poblíž hraníc s Laosem. Dříve se zde nacházela stanice pařížské misijní společnosti, ale tehdejší vláda vyhnala ze země všechny evropské misionáře a domácí většinou odsoudila do vězení nebo na mučení. Byly zbourány všechny katolické kostely a budovy patřící katolické církvi. Katoličtí studenti byli navraceni k praktikám buddhismu. V obci Songkhon vytrval v aktivitě laický katecheta Filip Siphong Onphitak (pam. 16. 12.), který byl vzorným otcem rodiny a po vyhoštění posledního kněze dbal o duchovní stránku místního křesťanského společenství. Po jeho uvěznění bylo zatčeno i šest žen a dívek, které byly postaveny před otázku zřeknout se víry nebo pro ni zemřít. Den, který dostaly k rozhodnutí, nic nezměnil na pevnosti víry zde připomínaných:

Anežka Phila narodila se v roce 1909 v Ban Nahi v provincii Nong Khai v Thajsku jako Margherita, dcera Jáchyma a Anny Thit Son Chum. Rodina se později přestěhovala do Viengkhuk, kde Margherita v roce 1924 přijala křest. Za kmotru jí byla příbuzná sestry Lucie z Fatimy a 7. 12. byla Anežka přijata do jedné z kongregací sester milujících kříž (možná SCSC) v Siengvangu v Laosu, kde 10. 11. 1927 začala noviciát, 16. 11. 1928 složila sliby. V roce 1932 byla poslána vyučovat na škole Songkhon. V listě napsaném před svým umučením uvedla: „Pane Bože, prosím Tě, dovol nám být Tvými svědky.“ Výstřel 26. 12. 1940 na hřbitově Ban Songkhon splnil její přání ve věku 31 let.

Lucie Khambang narodila se 22. 1. 1917 v Ban Wiang Khuk v provincii Nong Khai v Thajsku jako dcera Jakuba Dama a Marie roz. Magliove. K svátostem biřmování a 1. sv. přijímání přistoupila 4. 6. 1925. Do stejné kongregace jako Anežka Phila vstoupila 3. 9. 1931 a po delším postulátu 18. 10. 1935 začala v Siengvangu v Laosu dvouletý noviciát. Začátkem roku 1940 byla poslána jako učitelka do Songkhon, kde byla pro lásku ke Kristu zabita ve 23 letech.

Agáta Phutta narodila se asi na začátku roku 1882 v obci Bi Ban Keng Pho v provincii Savannakhet v Laosu do pohanské rodiny. Ve 30 letech konvertovala ke křesťanství, byla pokřtěna a 3. 3. 1918 biřmována v Siengvang. Zůstala svobodná a jako laik sloužila v kuchyních katolických misií v thajských městech Mong Seng, Pkase a Songkhon, Songkhon, Mong Seng, Pkasè a znovu Songkhon, kde žila až do své popravy pro víru v 58 letech.

Cecílie Butsi narodila se 16. 12. 1924 v Ban Songkhon v provincii Mukdahan v Thajsku jako dcera Amata Sinuen a Agaty roz. Thep. Záhy byla pokřtěna a později se stala pomocnou kuchařkou v katolických misiích. V biografiích bývá představována jako radostná a odvážná dívka. Při zatčení se navzdory hrozbám smrti ze strany policie hlásila jako křesťanka, za což byla nemálo bita. Svůj pozemský život odevzdala Kristu v 16 letech.

Bibiána Hampai narodila se 4. 11. 1925 v Ban Songkhon v provincii Mukdahan v Thajsku jako dcera Benedikta Lona a Moniky. Koncem téhož roku byla pokřtěna a biřmována. Jako dobrá mladá křesťanka příkladného chování často přistupovala ke svátostem a radost i sílu čerpala z účasti na mši sv. v Songkhon. Zde byla také zabita ve věku 15 let.

Marie Phon narodila se 6. 1. 1929 v Ban Songkhon, v provincii Mukdahan v Thajsku jako dcera Jana Battisty Tàn a Kateřiny roz. Pha. Šestý den po narození jí byly uděleny svátosti křtu a biřmování. Žila s tetou Marií a účastnila se křesťanských akcí místní misie. Se stálou láskou k Eucharistii a pro vytrvalou zbožnost byla i ona 26. 12. 1940 zabita na hřbitově Ban Songkhon, přestože byla ještě dětského věku.

Papež Jan Pavel II. 22. 10. 1989 všech šest mučednic blahořečil společně s katechetou Filipem Siphongem Onphitak, umučeným o deset dnů dříve.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, protomartyr (I.s.); Dionysius, Pp (268); Zeno, ep. Maiumitan (po roce 400); Zosimus, Pp (418); Euthymius, ep. Sardian (824); Vincenti a Maria López Vicuña (1890); Agnes Phila, Lucia Khambang, Agatha Phutta, Cæcilia Butsi, Bibiana Hampai et Maria Phon (1940); Secundus Ioannes Pollo (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.