Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Alafrid Parte

Alaphridus Parte

27. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se v červnu 1899 v Cilleruelo de Bricia v provincii Burgos ve Španělsku. Vstoupil do řádu Piaristů, kde v roce 1916 složil první řeholní sliby. Od roku 1922 vyučoval na školách ve Villacarriedu a Santanderu. Kněžské svěcení přijal v roce 1928 v Palencii. Za občanské války byl 17. 11. 1936 zatčen a deportován na vězeňskou loď v přístavu Santander. Byl zde vězněn, protože se odmítl zříci řeholní příslušnosti, a zůstal věrný i svému kněžství. Za leteckého útoku 27. 12. po zásahu lodi zemřel.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes, Apostolus ; Fabiola (400); Theodorus Graptus (asi 841); Alaphridus Parte (1936); Iosephus Maria Corbín Ferrer (1936); Sara Salkaházi (1944); Odoardo Focherini (1944); Francesco Spoto (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.