Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Corbín Ferrer

Iosephus Maria Corbín Ferrer

27. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 26. 12. 1914 ve Valencii ve Španělsku. V roce 1931 nastoupil na vysokou školu v San Juan de Ribera v Burjasotu ve Valencii. Při bakalářském studiu chemie byl členem katolické mládeže a mariánské kongregace. Potom pokračoval na vysoké škole medicíny ve Santanderu. Zde aktivně pracoval v Regionální federaci katolických studentů, působil jako katecheta dětí a navštěvoval pacienty v nemocnici. V tomto městě ho zastihla občanská válka a pro odvážné přiznání své víry byl zajat a po dvou týdnech dopraven na vězeňskou loď "Alfonso Pérez" kotvící v přístavu. S vězni se denně modlil růženec a při bombardování pomáhal zraněným. Předstíral také svou smrt, jak se později přiznal, a nato byl 27. 12. zastřelen. Připomíná se, že byl na lodi nejmladším mučedníkem a že jeho otec byl ve Valencii rovněž zastřelen.

Blahořečený byl s o. Alafridem Partem 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes, Apostolus ; Fabiola (400); Theodorus Graptus (asi 841); Alaphridus Parte (1936); Iosephus Maria Corbín Ferrer (1936); Sara Salkaházi (1944); Odoardo Focherini (1944); Francesco Spoto (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.